Monta & arbeidszorg

Waarom?

Arbeidszorg geeft mensen, die niet (meer) terecht kunnen in het reguliere of het beschermde tewerkstellingscircuit, de mogelijkheid om onder begeleiding activiteiten uit te voeren om zo (opnieuw) aansluiting te maken met een werkcontext.

BtoB

We werken samen met bedrijven, die hun minder rendabele activiteiten bij Monta onderbrengen.

 

Hoe?

We organiseren gestructureerde arbeid in een realistische werkomgeving, maar zonder druk van een arbeidscontract. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid.

 

 Win-win

Voordeel voor bedrijven: wij nemen werk uit handen voor een interessante prijs.  Voordeel voor onze medewerkers: dagstructuur, sociale contacten, verhoging van eigenwaarde en inkomen.